Радио Онлайн - Онлайн Радиостанции

Радиоастрономия | Радио реклама | История на онлайн радиото | Радио излъчване | Радио вълни | Радио телеграфия | Адреси на онлайн радиа | Блог за онлайн радио

Радио вълни

Радио вълните са вид електромагнитно излъчване с дължина на вълната в електромагнитния спектър по-дълъг от инфрачервената светлина. Както всички други електромагнитни вълни, радио вълните пътуват със скоростта на светлината. Радио вълните в природата се разпространяват естествено от мълнии или от астрономически обекти. Изкуствено генерираните радио вълни се използват за фиксирана и мобилна радио комуникация, радио излъчване, за радари и други навигационни системи, сателитна комуникация, компютърни мрежи и за безброй други приложения. Различните честоти на радио вълните имат различни характеристики на разпространение в атмосферата на Земята. Дългите вълни може да покрият част от Земята последователно, по-късите вълни може да се отразяват от йоносферата и да пътуват по целия свят, много късите дължини на вълните се огъват или се отразяват.

Откриване и използване на радио вълните

Радио вълните за първи път са доказани математически през 1865г. от Джеймс Кларк Максуел. Максуел забелязал вълнообразните свойства на светлината и сходства в електрическите и магнитните наблюдения. Той предложил уравнения, описващи светлинните вълни и радио вълните, като вълни на електромагнетизма, които пътуват в космоса. През 1887 г. Хайнрих Херц демонстрира на практика теорията за електромагнитните вълни на Максуел с експериментално генериране на радио вълни в лабораторията си. Последвали много изобретения след това, използващи радио вълните за предаване на информация през пространството.

Разпространение на радио вълните

Изследвания на електромагнитни явления като отражение, пречупване, поляризация, дифракция и поглъщане е от критично значение в изучаването, на това как радио вълните се движат в свободното пространство и над повърхността на Земята. Различните честоти изпитват различни комбинации от тези явления. Поради това някои радио честотни ленти са по-полезни за определени цели от други.

Радио комуникация

За получаване на радио сигнали, например от AM/FM радио станции, трябва да се използва радио антена. Тъй като радио антената ще получава хиляди радио сигнали в даден момент, е необходимо да се настрой радио тунера към определена честота (или честотен диапазон). Това обикновено става чрез резонатор (в най-простата форма, електрическа верига с кондензатор и бобина). Резонатора е настроен да резонира на определена честота (или радио честотна лента), като по този начин усилва радио вълните с тази честота, игнорирайки други вълни. Обикновено, както индуктора, така и кондензатора на резонатора са регулируеми, което позволява на потребителя да променя честотата, с която резонира.

Радио вълните в медицината

Радио честотната енергия (RF) се използва за лечение в медицината вече повече от 75 години. Магнитният резонанс (MRI) използва радио честотни вълни за генериране на изображения на човешкото тяло.

© 2011 Радио Онлайн